Teksti

Käsikirjoituksen teksti on hyvä pitää yksinkertaisena leipätekstinä. Luettelot ilmaistaan automaattisin luettelomerkein ja kuvatekstit sijoitetaan kuvien alle. Otsikot ja otsikkotasot kannattaa erotella selkeästi toisistaan. Kuvat ja taulukot voi liittää käsikirjoitukseen ohjeeksi taittajalle. Muista tehdä myös sisällysluettelo! Kuvista ja taulukoista tulee olla erilliset tiedostot, jos ne on tehty muulla kuin tekstinkäsittelyohjelmalla. 

Olemme koonneet perustietoa yhdysmerkin ja ajatusviivan sekä pilkun käytöstä, klikkaa:

Kuvat

Hyvälaatuinen kuva selkeyttää, jäsentää ja elävöittää asiaa sekä herättää mielenkiintoa.

Vektorigrafiikka (piirrosgrafiikka)

Paras, painokelpoinen piirroskuva syntyy kuvan alkuperäisestä tiedostosta, esimerkiksi MS Office -paketin ohjelmien doc- (Word), ppt- (PowerPoint), xls (Excel) -tiedosto tai piirto-ohjelmien, esim. Illustrator, kuvat ai-muodossa jne. Jos käytät esim. rakennepiirros- tai vuokaavionteko-ohjelmaa, tallenna ja toimita niiden kuvista alkuperäinen tiedosto sekä pdf-versio.

Bittikarttagrafiikka (valokuvat)

Jos itse skannaat kuvia, varmista että niissä on riittävä resoluutio (vähintään 300 dpi) ja tallenna ne tiff- tai psd-muotoon. Jpg- ja png-tiedostoja voi käyttää tietyin varauksin, gif-tiedostot on tarkoitettu www-käyttöön. 

Jos olet epävarma tavasta toimia, kysy, vastaamme mielellämme kuvankäsittelyyn liittyviin kysymyksiin.